Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Godt nytår

Den tid hvor vi i den kommunale verden kunne passere et helt år, uden at der er sket noget og uden at der var noget at berette om, er heldigvis for længst forbi.

Nordfyns kommune er nu blevet kendetegnet for at have en sund økonomi, hvor der er styr på den daglige drift. 2015 har bestemt ikke været noget undtagelse. Vi må dog også konstatere, at der også er skåret ind til benet på flere områder, hvorfor vi må vurdere, om vi i det kommende år skal arbejde med at frigøre flere midler til vores kernevelfældsydelser indenfor specielt ældreområdet.


På flere fronter mærker vi nu fremgang i Nordfyns kommune. Et sundt tegn på, at den økonomiske afmatning i samfundet er på retur og at optimismen er ved at indfinde sig igen.

Vi har solgt 16 kommunale byggegrunde, hvilket er det højeste antal siden krisen satte ind i 2008. Indbyggertallet er også støt stigende igen og er nu på 29.300, hvilket faktisk er 400 flere end for blot et år siden. Tilsvarende ser vi også at omsætningen af boliger på Nordfyn er stigende og vel og mærke også til svagt stigende priser.

Til at understøtte denne udvikling er vi faktisk alle i kommunalbestyrelsen enige om at investere i vores byer og at sikre balancen mellem land og by. Vi prioriterer derfor en øget indsats for at få flere til at bosætte sig på Nordfyn. Det gælder såvel i byerne som i de mindre byer i landområderne. De kommende byudviklingsprojekter i Bogense i form af Fionagrunden og det gamle Bogense Sygehus forventes at blive et markant løft til Bogense, der hvert år tiltrækker mange tusinde turister og besøgende, men vil naturligvis også være et løft for kommunen som helhed.

Det samme kan man sige om det planlagte Idræts- og Kulturcenter i Otterup, som forventes at være et markant fyrtårn med en tiltrækningskraft, der ikke alene rækker ud efter borgerne i Otterup, men i hele kommunen. En sådan facilitet skal vi også se som et væsentligt aktiv i den løbende indsats for at tiltrække nye borgere og fastholde dem vi allerede har. Vores halstrategi er en betydelig styrkelse af kommunens haller, da vi ser hallerne som et fysisk og socialt omdrejningspunkt for lokalbefolkningen. Hertil kommer naturligvis hallernes vigtige rolle i hele den sundhedsdagsorden, som i øvrigt også er en vigtig del af kommunens vision.


I 2015 har vi gennemført anlægsinvesteringer for næsten 120 mio. kr, hvilket er det største beløb i kommunens historie. Af de helt store investeringer kan fremhæves den centrale tandklinik i Søndersø, den nye institution Langebyhus, der rummer nogle af vores mest sårbare unge i alderen 5 til 15 år. Endelig er moderniseringen af vores folkeskoler fortsat her i år - et arbejde der vil fortsætte i de kommende år.


2016 bliver naturligvis også et år med mange nye opgaver. En af de større udfordringer bliver modtagelsen af endnu flere flygtninge, hvor den umiddelbare opgave i høj grad går på at boligplacere dem, men derefter selve integrationsindsatsen

Med ønsket om et rigtig godt nytår


Morten Andersen
Borgmester
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn