Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Randzoner spænder ben for danske arbejdspladser

Fødevaresektoren i Danmark beskæftiger 140.000 personer fra landbrug over slagterier og mejerier til transporten af fødevarer. Fra økologiske nicheprodukter til skinker, der sælger globalt. Danmark er kendt for vores kvalitetsprodukter og havde danske fødevareproducenter de samme rammevilkår som deres konkurrenter i EU, så kunne vi skabe mere vækst i de danske fødevarearbejdspladser. Desværre begrænser dansk særlovgivning og overimplementering af EU-reglerne væksten og koster danske arbejdspladser. Hvad end vi taler nitratdirektivet, vandrammedirektivet, eller randzoneloven, så agerer Danmark lovgivningsduks med tabte arbejdspladser som konsekvens. Ifølge Landbrug og Fødevarer kommer alene randzoneloven til at koste op til 1.900 danske arbejdspladser og betyder, at 50.000 hektar - et areal på størrelse med Bornholm - ikke længere må dyrkes. Randzoneloven koster produktion og arbejdspladser - også her på Fyn. Når der bliver færre varer at fragte for vognmanden i Vester Skerninge koster det chaufførjobs, og når jordarealet bliver mindre, kan gartneriet på Nordfyn producere færre grøntsager. Det betyder, at der desværre er folk, der skal se sig om efter et nyt arbejde. Det påvirker den enkelt og deres familie, men det tynger også økonomien i kommuner som Nordfyn og Faaborg-Midtfyn, som ligesom andre steder på Fyn har mange landbrug og fødevarevirksomheder. Dansk landbrug eksporterer varer for 148 milliarder kroner. Når produktionen og arbejdspladserne falder, vil eksportindtægterne gå i samme retning. Det er triste fremtidsudsigter for danske arbejdspladser - især fordi vi har mulighed for at gøre det anderledes.

Randzonerne er forældede - ikke kun fordi det kortmateriale, som de er bygget på er underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, men også fordi der er kommet ny viden frem. I 2012 nedsatte regeringen en Natur- og Landbrugskommission, som skulle give sine bud på, hvordan vi skaber et moderne, konkurrencedygtigt og miljømæssigt bæredygtigt landbrugserhverv. En af kommissionens anbefalinger er, at droppe de generelle og rigide randzoner og i stedet indføre nye virkemidler som eks. stenrev, tang eller muslinger, der kan optage det kvælstof, som landbruget måtte udlede i vores vandløb. I Venstre støtter vi det forslag og flere af kommissionens andre anbefalinger, der sikrer gode rammevilkår for landbruget uden at gå på kompromis med vores miljø.

Tomatgartneriet 'Alfreds og Katrine' udbygger nu i Sverige. Ikke fordi solen skinner mere, men derimod er erhvervsklimaet på den anden side af sundet simpelthen bedre. 60 millioner kroner og 35 nye arbejdspladser, som kunne have gavnet Fyn, bliver tabt til Sverige fordi Danmark er for dyrt og besværligt at producere i. Det giver ingen mening. Danmark kæmper med sin konkurrenceevne. Derfor skal vi ikke være EU’s landbrugsduks og give vores fødevaresektor dårligere vilkår, end deres konkurrenter i Sverige og Tyskland. Vi skal derimod sikre lige konkurrencevilkår - både i landbruget og i resten af erhvervslivet. Det handler ikke om rød eller blå politik, men om almindelig sund fornuft. Lad os følge Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger og droppe de generelle og rigide randzoner og tage nye virkemidler i brug. Vi er klar, spørgsmålet er om regeringen ønsker fødevarevækst?

Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn