Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Tale ved fusionen mellem Nordfyns Spildevand og Vandcenter Syd

Så er det fælles vandselskab en realitet. Vejen hertil har ikke været lige. Og der har været både rundkørsler og afkørsler undervejs - dem må vi godt le lidt af i dag.

For det er nok den proces, der skal til i så stor et projekt, som involverer så mange medarbejdere og så mange hundrede millioner kr.

Og i dag jeg rigtig glad for, at vi undervejs stoppede op og fik vendt det hele en ekstra gang. Det gav et bedre fundament til at træffe beslutning på, og det gav også den enighed som skal til, når man på tværs af kommunegrænser indgår et så forpligtende arbejde som en fusion er.

I dag er det så vigtigt at holde fast i, hvorfor vi gjorde det?

Kommunerne står overfor store udfordringer inden for vandsektoren. I gennem 40 år har vi lovgivet, lavet reglementer og planer for at spare på vandressourcerne og forbedre vandkvaliteten i søer, vandløb og det åbne hav. Vandforbruget stiger og der ledes stadig mere spildevand ud fra - og det som ledes ud bliver mere komplekst at rense.

Jeg tror derfor grænsen for, hvad små selskaber som Nordfyns Spildevand kan løse, snart er nået. Der venter store investeringer på området - og det gælder alle kommuner. Allerede i dag er der store udfordringer for de små selskaber. Den decentrale struktur gør udfordringerne større. Fremtiden vil kræve, at strukturen bliver kigget efter i sømmene, og om nogle år vil vi nok se færre og større anlæg, som renser spildevandet bedre, er teknologisk mere sikre, og er bedre gearede til fremtidige krav.

Samtidigt vil vi opleve et behov for at samle kompetencerne, så vand- og spildevandssektoren kan modsvare de stadigt stigende krav virksomhederne har til rådgivning og sparring fra spildevandssektoren.

Og så er drikkevand og spildevand både illoyalt og anarkistisk - uanset hvor mange reglementer den enkelte kommune laver - så respekterer det ikke kommunegrænser. Kommunerne skal til at følge strømmen og indrette sig efter vandets bevægelse. Et forpligtende samarbejde på tværs af kommunegrænserne er en nødvendighed for at få løftet den store udfordring, som venter forude.

Derfor er jeg helt igennem tilfreds med fusionen, som jeg og Nordfyns kommunalbestyrelse har store forventninger til. Og jeg er stolt af, at Odense og Nordfyn er de første i Danmark til at vise vejen frem, når der skal sikres rent drikkevand og sikres en fremtidssikret spildevandrensning til gavn for naturen og vandmiljøet. I sidste ende til gavn for borgerne.

Til alle jer, som nu er medarbejdere i det nye selskab vil jeg sige held og lykke. Som sagt er der forventninger til jer. Men det er ikke nogle forventninger, som er jer ubekendte. Der har og vil altid være fokus på området. Forurenet drikkevand og opstuvet spildevand trækker altid store overskrifter.

Til Anders Bækgaard, vores direktør for selskabet vil jeg også sige, at der er store forventninger til dig. Du er kendt som en stor kapacitet på området. Så jeg er helt tryg ved at overlade roret til dig.


Jeg har et ønske til dig:

Som der blev sagt i en afskedstale til direktøren for Nordfyns Spildevand Jørn Larsen, som nu går på pension, så har Jørn opbygget et selskab, hvor en mobiltelefon og et par gummistøvler har været de primære problemknusere, når borgere og virksomheder har været i kontakt med spildevandsselskabet. Jeg håber, at noget af den praktiske ånd, som medarbejderne i Nordfyns spildevand har med sig, også rodfæster sig i det nye Vandcenter, selv om selskabet nu vokser. Men også den del er jeg nu helt sikker på, du også har fokus på.

Så held og lykke med det nye selskab til medarbejdere og de to kommunalbestyrelser.


3 foldigt hurra for selskabet.


Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn