Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Godt nytår

Jeg vil starte med at ønske alle et godt og lykkebringende nytår og samtidig give en orientering omkring de aktuelle forhold i Nordfyns Kommune. Det er jo mit første år som borgmester, og jeg har været rigtig glad for hvervet. Jeg synes jeg er faldet rigtig godt til og har fået et solidt netværk hele vejen rundt gennem de mange besøg på institutionerne, i foreningerne og med deltagelse i rigtig mange forskellige arrangementer.
Jeg startede året med at indføre en fast træffetid om måneden, hvor alle borgere kunne komme med stort og småt. Træffetiderne har været meget velbesøgte, og jeg har også den vej igennem fået mange gode input med på vejen. Arrangementet sidst på året for nye borgere var ligeledes meget velbesøgt og fik stor ros med på vejen for det gode initiativ.
Den vanskelige økonomiske situation, som Nordfyns Kommune - i lighed med andre fynske kommuner befinder sig i, betyder et stort pres på vores økonomi. Det skyldes bl.a., at der er en stigende efterspørgsel på vores servicetilbud, og at priserne på tilbuddene er stigende. Finanskrisen har medvirket til, at vi også har mistet indtægter. Det udfordrer vores serviceniveau og de prioriteringer på serviceområderne, som vi har været nødt til at foretage i forbindelse med, at kommunens budget for 2011 skulle lægges. Derfor er det meget tilfredsstillende, at hele kommunalbestyrelsen står bag budgetforliget, da det giver god arbejdsro til at få ført budgettet ud i livet.
Strukturtilpasningerne på skole- og daginstitutionsområdet har vi desværre ikke fået en langsigtet og bred aftale om, hvilket er meget beklageligt, da det ellers ville have givet den fornødne ro på dette store og vigtige område. Den indgåede aftale har derimod nu efterladt en stor usikkerhed om institutionernes fremtid, hvilket bestemt ikke er godt for hele Nordfyn.
I 2012 venter fortsat store nye udfordringer. Det betyder, at der fortsat skal være stor bevågenhed på økonomien. For fortsat at kunne tilbyde en god kvalitet og service til borgerne - og for at vi fortsat kan udvikle os som kommune og matche fremtidens krav - er vi nødt til at ændre dele af den måde, vi hidtil har organiseret kommunen på.
Her ligger en stor udfordring for kommunalbestyrelsen i det kommende år, hvor der bliver behov for stor kreativitet og beslutsomhed for at løse opgaven. Jeg håber derfor, at alle partier vil stå sammen om at finde holdbare og fremtidssikrede løsninger.
2011 er jo valgår til Folketinget og jeg vil i den forbindelse kraftigt opfordre til, at vi giver al den støtte, vi kan til vores folketingsmedlem, Lars Chr. Lilleholt. Jeg oplever i det daglige politiske virke, hvor meget det betyder at have et lokalt valgt folketingsmedlem, der også kan og vil varetage lokale sager, der har kommunens og områdets interesser.
Venlig hilsen
Morten Andersen
Borgmester
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn