Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Tale til Bent Dyssemarks afskedsreception

Kære Bent!

På Venstres vegne er det en stor glæde at kunne få lov at sige et par ord til dig på denne dag.
En festdag på folkestyrets vegne - for en mand der har tjent folkestyret i så mange år - og på så fornem en vis
Selvfølgelig også en vemodig dag for dig Bent, da det nu er markeringen af enden på 32 år i kommunalpolitik.

Men livet med politik går meget længere tilbage.
Fra starten med Venstres Ungdom, hvor du var formand på Fyn. En tid hvor du fortsat har gode personlige relationer fra. Bl.a. mødte du dengang Henning Christophersen og Erik Fabrin - folk du stadig har i omgangskredsen
Til formand for Venstre i Otterupkredsen.
Til medlem af kommunalbestyrelsen i Otterup, hvor du i mange år var formand for Teknisk Udvalg.
Kronet med borgmesterposten i 1998. og senest borgmester her i Nordfyns Kommune fra 2006 og frem til nu, hvor du efter helt eget ønske valgte ikke at genopstille
Det er lang tid at tjene folkestyret i- den største anerkendelse for dette arbejde, fik du her i forsommeren, hvor du blev slået til Ridder af Dannebrog
Den anerkendelse og hæder er dig fuldt fortjent og har den største respekt.

Jeg har selv haft fornøjelsen at være sammen med dig i kommunalbestyrelsen i den seneste periode, hvorfra jeg vil fremhæve et par emner.
Jeg synes du på en meget afbalanceret måde har været hele kommunalbestyrelsens borgmester og hele kommunens førstemand - og dermed ladet de partipolitiske briller blive i skuffen.
Det har altid været vigtigt for dig at medarbejderne i kommunen havde de rigtige arbejdsbetingelser under de givne forudsætninger - og i det hele taget har medarbejdernes forhold ligget dig meget på sinde.
Dit rolige og lune væsen har ligeledes været med til at få de daglige beslutninger truffet i en god og uformel atmosfære. Og har debatten været for lang i en sag, så har du ganske nøgternt kunne konstatere at 'nu kunne der vist ikke tilføres mere i denne sag' - og dermed endte debatten.
Du tilhører jo ikke en generation, hvor ordet spindoktor ligger lige for. Og var der tilknyttet en spindoktor til en borgmester, så tror jeg ikke du lyttede meget til ham. Du har din egen facon at se tingene på. Vurdere sagen..lade af folk tale og så samle og konkludere et resultat.
At du har din helt egen måde at vurdere sager på høres ofte i din konklusion, hvor alle andre ville konkludere med ordene 'Det korte af det lange', men du siger det altid modsat nemlig ' Det lange af det korte'
Dit gode humør har også altid været at finde i de selskabelige og festlige anliggender, hvor du vist ofte har været den der lukkede og slukkede ballet.

Vi i Venstre skylder dig her til sidst en stor tak for den kæmpe indsats du har ydet gennem årtier.
Men en stor af takken skal du dele med Bodil. Hun har på fornemmeste vis været ved din side ikke bare privat men også ved siden af dit hverv som politiker. Derfor skylder vi i Venstre også dig Bodil hjertelig tak fordi vi har, måtte beslaglægge så meget af både din og Bent tid
Fra 1. januar starter et nyt kapitel i dit liv eller rettere sagt så bladrer du tilbage til kapitlet om landbrug.
Du er jo landmand og jeg ved at du fortsat nyder den livsform meget. Derfor tror jeg faktisk du nu glæder til at komme lidt tilbage i det daglige til Dyssemarksgaard, sønnen Søren nu styrer det daglige.
Du har tidligere sagt at når først man går - så går man.
Jeg vil hermed ønske det bedste for dig og din familie i tiden fremover
Vi skylder en tak - der oprigtig er svær at udtrykke
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn