Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Indlæg, Vælgermøde i Otterup

Valgkampen lakker mod enden - masser af visioner og ideer for Nordfyns kommune er blevet fremlagt. Overordnet er mange af forslagene jo sympatiske. Om bedre skoler, om bedre forhold for de ældre, om bedre kollektiv trafik osv.
Fælles for de fleste af forslagene er dog, at de koster penge. Alt for få har anvist, hvor de kan skaffes. Bortset fra det evige om at skatten bare kan sættes op.
Venstre stemte selv for skattestigningen denne gang. Jeg skal ikke garantere at skatten ikke kan stige mere på Nordfyn, men det er bestemt ikke vores mål
I Venstre vil vi en anden vej.
Vi vil bygge videre på Nordfyn.
Kommunalreformen er endnu ikke fuldt gennemført endda - der er stadig rationaliseringer - der er effektiviseringer - der endnu ikke er samlet op. Men det reder ikke Nordfyn alene.
Venstres vision med Nordfyn er vækst, viden og velfærd i fremtiden.
Øget Vækst øget viden skal sikre en øget velfærd.
Vi vil skabe vækst med et stærkere samarbejde med erhvervslivet. Vi skal sikre at arbejdspladser i f.eks. Odense Lufthavn ikke går tabt - men at området fortsat kan videreudvikles.
Vækst får vi også ved at give bedre rammebetingelser for udviklingen af turisme og erhvervsliv. Vi vil være parat til at byde borger nummer 30 000 velkommen her i kommunen med alternative nye udstykninger bl.a. som energineutrale.

Vi vil skabe viden.
Venstre vil en styrket folkeskole., der giver vore børn de bedste forudsætninger for at kunne klare sig i fremtiden.
Vi vil derfor arbejde på at timetallet hæves til det vejledende timetal og at Helhedsskolen genindføres fuldt ud.
Vi kan absolut ikke være tilfreds med, at så stor en del af en årgang ikke får sig en ungdomsuddannelse.
Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse er forudsætningen for at kunne begå sig i fremtiden. Derfor vil Venstre gøre alt for, at leve op til Regeringens mål om at 95 % af en ungdomsårgang skal have sig en ungdomsuddannelse.

Jeg er Venstres bud på en ny borgmester, men min ambition er at blive hele kommunens borgmester. En borgmester der vil lytte, forstå, handle fornuftigt til gavn for alle borgere i kommunen.
For kommunens 29.700 borgere skal vi skabe en endnu bedre tilværelse - gerne med en sundere livsstil. Sundhedsforebyggelse står højt på Venstres dagsorden
Det er det allervigtigste, at kommunens borgere føler og oplever, at det er dem, der er i centrum - at det er dem der arbejdes for.
Derfor ser jeg frem til en konstruktiv dialog de kommende år om fremtidens udvikling af kommunen med borgere, brugerbestyrelser, interesseorganisationer - bl.a. indenfor de nære områder som dagpleje/daginstitutioner, skoleforhold.
Det vil være til gavn for Nordfyn og for udviklingen af kommunen.
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn