Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Indlæg, Vælgermøde

Her gengives mit indledende oplæg på vælgermødet i Bogense - i sin fulde form:

Fremtiden tilhører som bekendt dem, der forbereder sig på den!

Derfor har Venstre klare mål for den kommende valgperiode og skeler flygtigt tilbage på den forgangne periode.

Hvor der er effektiviseret, hvor der er rationaliseret - og hvor det omregnet har givet en besparelse på 18 mio. kr. i administration. Der er nogle af de gevinster, der foreløbig er kommet ud af kommunalreformen.

Jeg græder bestemt heller ikke over at amterne er nedlagt, men må desværre konstatere, at områder som bl.a. den specialiserede undervisning - ja det var amterne faktisk gode til at forvalte. Men nu er det vores opgave og nu er det vores ansvar at det løses på den mest kvalificerede måde.

På enkelte områder er der også sket tilbageskridt. En meget velfungerende affaldsordning, der var kendt i Bogense og Søndersø blev desværre forkastet. Bl.a. takket være nogle Socialdemokrater, der sidder her i panelet.

Venstre står bag at vi fortsat har 3 Rådhuse og vi glæder os over renoveringen af Bogense Rådhus.

Omvendt finder Venstre at det er en skamplet på byen her, at vi har et tidligere Sygehus, der nu ligner en ruin. Venstre vil derfor støtte enhver tanke og handling, der kan sikre at området igen bliver et aktiv for byen og for hele kommunen.

Venstre vil en styrket folkeskole.

Venstre vil derfor arbejde på at timetallet igen kan hæves, så vi får det vejledende timetal.

Vi vil have en folkeskole, der giver vore børn de bedste forudsætninger for at kunne klare sig i fremtiden.

Vi kan absolut ikke være tilfreds med, at så stor en del af en årgang ikke får sig en ungdomsuddannelse.

Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse er forudsætningen for at kunne begå sig i fremtiden. Derfor vil Venstre gøre alt for, at leve op til Regeringens mål om at 95 % af en ungdomsårgang skal have sig en ungdomsuddannelse.

Jeg er Venstres bud på en ny borgmester, men min ambition er at blive hele kommunens borgmester. En borgmester der vil lytte, forstå, handle fornuftigt til gavn for alle borgere i kommunen.

Det gælder om at være fremsynet og visionær og hele tiden føre en økonomisk ansvarlig politik.

Derfor kan alle de ellers gode ønsker der fremføres i disse uger ikke realiseres over en nat, men ved et godt samarbejde partierne imellem, er det mit ønske at vi kan skabe en endnu bedre kommune for borgerne.

Jeg vil skabe et nært og troværdigt forhold til borgerne, så man kan se at alle beslutninger er til fælles bedste.

For kommunens 29.700 borgere skal vi skabe en endnu bedre tilværelse - gerne med en sundere livsstil. Sundhedsforebyggelse står højt på Venstres dagsorden

Det er det allervigtigste, at kommunens borgere føler og oplever, at det er dem, der er i centrum - at det er dem der arbejdes for.

Derfor ser jeg frem til en konstruktiv dialog de kommende år om fremtidens udvikling af kommunen med borgere, brugerbestyrelser, interesseorganisationer - indenfor de nære områder som dagpleje/daginstitutioner, skoleforhold og bl.a. fremtidens kollektive trafik.

Det vil være til gavn for Nordfyn og for udviklingen af kommunen.


Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn