Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Budgettale ved vedtagelsen af Budget 2010

Vi er nu nået igennem den sidste budgetlægning i denne valgperiode. Jeg synes på mange områder, at man roligt kan slå fast, at vi har lært noget af de tidligere års budgetlægninger. Derudover er der jo ikke så mange ubekendte faktorer som tidligere - heriblandt de tidligere amtslige opgaver.
Men også vigtigheden af at komme i gang med budgetprocessen i god tid - indkaldelse til borgermøder, som jo blev afholdt for første gang forud for denne budgetlægning.
Større åbenhed for borgerne og reel medinddragelse/medansvar/medindflydelse af samtlige partier i hele processen frem til nu.
Derfor sender jeg på Venstres vegne en tak til samtlige partier herunder borgmesteren. Til administrationen, der har udført et vanligt særdeles godt stykke arbejde. Endelig også en tak for de mange høringssvar der er indkommet.

Jeg tror alle var klar over den udfordring vi stod overfor. Nemlig at skrue et budget sammen i en vækstkommune som vores og med en stigning af serviceudgifterne på godt 4 % var det en kæmpe udfordring
Dernæst, at vi jo nok føler at udligningsordningerne rammer skævt kommunerne i mellem og at vi er i den forbindelse er underkompenseret.
At vi så kunne modtage 9 mio. kr. i såkaldt 'fattighjælp' og få lov til godt 17 mio. kr. skattestigning, er jo også et synligt bevis på det pres, der er på vores udgifter i kommunen.
Af den årsag har Venstre derfor for første gang anbefalet en skattestigning, såfremt den vel og mærke var blevet blåstemplet af Indenrigsministeriet. Altså at vi ikke skulle aflevere 75 % af provenuet, samtidig med at det ville være voldsomt usolidarisk i forhold til de øvrige kommuner.
Venstre erkender at vores likviditet ikke er blevet styrket efter denne budgetlægning
Derfor er vigtigheden i 2010, at der hele tiden konstant er fokus på udgifterne og på vores økonomi samlet set.
Vi balancerer jo med et budget på godt 1,5 mia. kr. hvor der er rigtig mange usikkerhedsmomenter. Derfor er Venstre meget bevidste om den situation. Og vi vil have det som et særligt fokusområde i det kommende år.

Vi har i Nordfyns kommune de seneste 2 år været igennem nogle voldsomme besparelser. De har ikke været sjove at gennemføre, men de har været nødvendige for at få økonomisk balance.
Det er derfor i den forbindelse glædeligt, at reduktioner indenfor børn, unge og ældre i stor udstrækning er afløst af reelle forbedringer. Her tænkes specielt for en delvis genindførelse af helhedsskolen.
Et andet meget omtalt emne, nemlig den fremtidige busdrift har også fået tilført yderligere midler. Det bliver derfor i 2010 en stor opgave at få strikket en kollektiv trafik sammen, der sikrer, at vi får mest mulig busdrift for pengene.

Kvalitetsreformens indhold, der sikrer at vi få en medfinansiering på 50 % har jo helt klart bevirket, at det samlede anlægsbudget er større end ellers. Jeg tror og håber på, at vi med denne mulighed nu kan slå to fluer med et smæk. Nemlig dels at vi får sat nogle projekter i gang, der forbedrer de fysiske rammer og samtidig bidrager til at håndværkerne og dermed beskæftigelsen får et skub i den rigtige retning.
Endelig er der jo også investeringer i fremtiden i form af energibesparende foranstaltninger, der gerne skulle være ganske rentable endda set i en kort horisont.
I det hele taget er der stor fokus på energien. Faktisk er Teknik og Miljø allerede nu klar med klare mål for energireduktioner for el, vand og varme med 10 % over de næste 4 år.
At Nordfynshallen nu får det ventede løft, er vi i Venstre meget tilfredse med. I det hele taget ser vi gerne at aktiviteterne omkring hallerne udvides, så flest mulige får mulighed for at udnytte dem. Det også set i lyset af, at vi gerne ser alle former for sundhed og forebyggelse fremmet mest muligt.

Hensigtserklæringen omkring en gennemgående analyse af skole og daginstitutionsforholdene herunder den specialiserede del af undervisningen, ser vi i Venstre frem til. Folkeskolen er og bliver vores vigtigste kerneområde i kommunen, derfor er det essentielt for Venstre at vi har et skolevæsen, hvor en stærk faglighed og øget rummelighed går hånd i hånd.
Afslutningsvis er Venstre glad for at alle partier lige ind til underskrivelsen af budgettet tog del i processen - også at alle partier stort set også har fået deres politiske ønsker med i budgettet.
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn